XSA0204 Text und Kultur im Kontext (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yhteiskuntatieteilijöille (sosiologeille, filosofian, valtio-opin ja yhteiskuntapoliitikan ja sosiaalityön sekä psykologian opiskelijoille) tarkoitettu kurssi: eri alojen artikkeleiden lukeminen ja niistä keskusteleminen (suomeksi), tarvittaessa myös artikkeleiden referointi.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely sekä keskustelu ja referointi.

Arviointiperusteet

Läsnäolo ja aktiivinen ryhmätyö ja osallistuminen keskusteluun suomeksi.

Osaamistavoitteet

Saksalaisen tekstin diskurssiin tutustuminen.

Esitietojen kuvaus

Vähintään yhden ja mielellään kahden vuoden pääaineen aineopinnot sekä saksan perustaito.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde