XSA0104 Text und Kultur im Kontext (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan elokuvia. Painopiste on eri tekstilajien ymmärtäminen.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmissä keskustellaan aiheista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- tunnistaa saksalaisen kulttuurin sekä tekstin diskurssin;
- itsenäisesti osata hakea tietoa saksankielisistä lähteistä;
- hallita medialukutaidon kohtalaisesti;
- hallita keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa konteks

Esitietojen kuvaus

Saksan perustaito (hyvin suoritettu lukion saksa tai Saksa 1-4 tarvittaessa täydennettynä valmentavalla kurssilla hankitulla taidolla) sekä lisäksi yhden tai kahden vuoden pääaineen aineopinnot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde