XSA0004 Saksan jatkokurssi 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoittelet ostoksilla käymistä, kuvailemaan ulkonäköä, kertomaan omasta asuinalueestasi, lomasta ja vapaa-ajasta sekä työelämästä. Syvennät myös osaamistasi ääntämisessä. Kulttuuritietämyksesi saksankielisistä maista laajenee. Kurssilla käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet, infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
- ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
- osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12

Kirjallisuus

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde