XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opit tervehtimään, esittelemään itsesi, asioimaan kahvilassa, kysymään tietä ja ostamaan matkalippuja. Tutustut saksankielisten maiden kulttuuriin. Opit mm. saksalaiset lukusanat 1-100, persoonapronominit, verbien taivutusta, kysymysten muodostamista, päälauseen sanajärjestyksen, akkusatiivin sekä akkusatiivia vaativia prepositioita. Tutustut äänne-kirjain-vastaavuuteen ja harjoittelet erityisesti vokaalien ääntämistä.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
- osata muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 1-5

Kirjallisuus

  • Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde