XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, alakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Suoritustavat

Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksessa läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Verkkokurssilla läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.
Osaa arvioida omaa tuotostaan.
Osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde