XRAX001 Opiskele ranskaksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi etenkin vaihtoonlähteville opiskelijoille (XRAX001). Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP026)
TEEMA: Ranskaksi opiskelu ja Ranskalaisessa yliopistossa selviytyminen.
SISÄLTÖ: Kurssilla opetellaan seuraamaan ranskankielistä opetusta ja perehdytään Ranskan yliopistojärjestelmään ja Ranskassa opiskelun käytänteisiin.

Suoritustavat

Suullisisia harjoituksia luetun tai kuullun pohjalta ja pieniä kirjallisia töitä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla (vähintään 80 %).

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ( B1--> Eurooppalainen viitekehys).
Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi opiskelija:
- kykenee puhumaan elämästään ja opinnoistaan
- ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät ykistyiskohdat opiskeluun liittyvistä keskusteluista
- osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti ja perustella mielipiteensä
- kykenee etsimään ja yhdistelemään tietoja ranskankielisistä opintoihin liittyvistä teksteistä

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1--> Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2-->), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde