XRAT1000 Voyage d'études en France (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kaksikielinen tiimitoimintapäivä suomea opiskelevien ranskalaisopiskelijoiden kanssa
Yritysvierailu ja vierailu yhteen kansainväliseen järjestöön
Tapaamisia ja keskusteluja ranskaksi sekä Suomen Ranskan suurlähetystön edustajien, Suomalais-ranskalaisen kauppakamarin että YLEn Pariisin kirjeenvaihtajan kanssa
Toimintaa Suomen Ranskan instituutissa
Partimoine français – vierailuja historiallisiin kulttuurikohteisiin
Tutustutaan taiteisiin – musiikki, teatteri, elokuva, taide

Kohderyhmä: Kauppatieteen opiskelija ja Etudes françaises –opintokokonaisuuden suorittajat

Suoritustavat

Ryhmä- ja yksilötehtäviä ennen opintomatkaa ja opintomatkan aikana. Aktiivinen osallistuminen matkalle sekä suullinen ja kirjallinen raportointi matkan aikana ja sen jälkeen.

Arviointiperusteet

Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, ranskankielinen raportti matkan jälkeen.

Osaamistavoitteet

Matkan jälkeen opiskelija:

kykenee toimimaan hyvin ranskan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa.
kykenee oma-aloitteiseen tiedonhankintaan ranskaksi
on testannut tiimityötaitojaan monikielisessä ympäristössä
osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi ranskaksi, sekä suullisesti että kirjallisesti

Lisätietoja

Etusijalla ne Yrityksen taloustieteen maisterivaiheen pääaineopiskelijat, joilla ranska on opinnoissa toinen vieras kieli.

Ilmoittautuminen Sisussa.

Etudes françaises -kokonaisuutta tekevät opiskelijat ja Yrityksen taloustieteen sivuaineopiskelijat ottakaa yhteyttä myös Teija Natriin sähköpostitse (teija.natri@jyu.fi).

Esitietojen kuvaus

Kauppatieteilijöille suunnattujen ranskan kurssien (XRAT001, XRAT005 ja XRAT004) suorittaminen ennen opintomatkaa TAI ranskan kirjallinen ja suullinen tuottaminen vähintään tasolla B1+.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde