XRA0012 Ranskan aktivointikurssi (2–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ranskan aktivointikurssi on kertaava peruskielitaitokurssi tason A1 jo saavuttaneille (ranska 1-2 kurssit käyneille), joilla seuraava kielitaidon taso on saavuttamatta, hataralla pohjalla tai päässyt unohtumaan.
Aktivointikurssi on siis intensiivinen versio Ranska 3 ja Ranska 4 -kursseista.

ASEMA: jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille, joille Ranska 3 ja Ranska 4 -kurssit eivät ole sopineet
TEEMA:Elämää ja arkea Ranskassa
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ranskaksi selviäminen arkipäivän tilanteissa (esim. lääkärissäkäynti).

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanoilla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä pyritään arvioimaan kurssin aikana (mikäli kurssikoko sen sallii). Opettaja ilmoittaa kurssin alussa tarkemmat arviointikriteerit.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin hyvin arvosanoin opiskelija:
- osaa kommunikoida ymmärrettävästi arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee keskustelemaan ranskaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön piirteitä.
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Esitietojen kuvaus

EDELTÄVÄT OPINNOT: Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 -kurssit tai vastaavat opinnot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde