XRA0005 Ranska 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA: Jokapäiväinen ympäristöni
SISÄLTÖ: Arkiset asiointitilanteet sekä itsestä kertominen.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen (lähinnä sanasto ja kielioppi) taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Osaamistavoitteet

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä jokapäiväisistä perustilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti
- saada selvää hitaasta ja selkeästä puheesta, kun puhutaan arkisista asioista tai kun asiayhteys on tuttu

Oppimateriaalit

Escalier 1 (SanomaPro)

Kirjallisuus

  • Escalier 1 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-2043-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde