XPVX006 Ohjausviestintä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ohjaustilanteen vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen, havainnointi, harjoittelu ja analysointi. Keskeisiä teemoja ovat ohjaussuhteen ja ilmapiirin rakentaminen ja ylläpitäminen, ohjaukselliset menetelmät, dialogisuus, kuunteleminen ja ohjauksellinen kysyminen (sekä yksilötasolla että ryhmässä), rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute palautteesta.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset (esim. ohjaustuokion valmistelu, vetäminen ja analysointi) ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Tehtävien hyväksytty suorittaminen. Tarkemman arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan
• tiedostaa ja analysoida, millainen vuorovaikutus edistää ohjaussuhteen rakentumista ja ylläpitämistä sekä ohjauksen tavoitteiden toteutumista eri ohjausympäristöissä
• suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista ohjausta (omalla alallaan) sekä
• motivoituvan kehittämään ohjauksellista vuorovaikutusosaamistaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde