XKVB003 Gradumoduuli. Gradun viimeistely (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen.
Työpajassa perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin
ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.

Suoritustavat

Työpaja- ja parityöskentely oman gradukäsikirjoituksen äärellä. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun viimeistelyyn liittyvien tehtävien tekeminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun
viimeistelyä sekä parityöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Työpajan käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaavan soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaavan hankkia näitä koskevaa tietoa. Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde