XKRX001 Klassinen kreikka 1 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
kreikka,uuskreikka, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kielikeskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tämän kurssin voi liittää tutkintoon sopimuksen mukaisesti. Kurssi tukee antiikin tutkimukseen liittyvää aihepiiriä ja antaa perusvalmiuksia klassisen kreikan kielen hyödyntämiseen osana omaa opiskelua ja tutkimustyötä. Opetus keskittyy kreikan kielen alkeiden omaksumiseen ja perustaitoihin helpon tekstin kääntämisessä pääasiassa kreikasta suomeen, mutta harjoitusten yhteydessä jossakin määrin myös suomesta kreikkaan. Lisätiedot kurssista löytyvät Sisusta. Opetuksesta vastaa klassillisen filologian opettaja / Movi.

Suoritustavat

Kurssi koostuu 40 tunnista ja se on kontaktiopetusta luentosalissa. Vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin lopussa on koe, jonka läpäiseminen on edellytyksenä kreikka 2:n suorittamiseen.

Arviointiperusteet

Helpon tekstin ymmärtäminen ja kääntäminen sekä kieliopin alkeiden hallitseminen.

Osaamistavoitteet

Alkeiskurssi, opiskelijoiden toivomuksesta, sopii kaikkien alojen opiskelijoille
- oman alan opiskelujen tukeminen
- kreikan kielen alkeiden oppiminen (kirjaimet, ääntäminen, kielioppi, yksinkertaiset lauseet)
- kreikan sanakirjan ja kieliopin itsenäinen käyttäminen
- perusvalmiudet yksinkertaisen kreikankielisen tekstin ymmärtämiseen
- perustaito käyttää kreikkaa omissa opinnäytetöissä

Oppimateriaalit

Netistä ladattava Jaakko Frösénin kirja Epi oinopa ponton, Kreikan alkeet, Tekstit ja sanasto (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4776) ja Kielioppi ja harjoitukset (osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10224/4766).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde