VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen lähtökohtiin, johtajuuteen ryhmissä ja tiimeissä sekä vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin ja opitaan analysoimaan ryhmän vuorovaikutusta.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
- ymmärtää ryhmäviestinnän ja sen johtamisen merkityksen yhteisöissä ja organisaatioissa
- ymmärtää teknologiavälitteisten ryhmien ja tiimien erityispiirteitä
- tuntee erilaisia ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä ja osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: VISA1010

Kirjallisuus

  • Keyton 2006. Communicating in groups (3. tai uudempi painos)
  • Spangle & Isenhart 2002. Negotiation. Communication for diverse settings (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde