VIEY010 Opintojen suunnittelu (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tutustuu akateemisiin opiskelukäytänteisiin, suunnittelee opintojaan ja aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen järjestämiin tilaisuuksiin ja infoihin sekä ohjaukseen. Ensimmäisen oman opiskelusuunnitelman (hops) laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
- perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
- tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
- motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde