VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla syvennytään nyky-Venäjän yhteiskuntaan erityisesti suomalaisen Venäjä-tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi kehittää tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin nyky-Venäjän keskeisimmät poliittiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden historiallisen taustan
- on perehtynyt suomalaiseen Venäjä-tutkimukseen ja pystyy kriittisesti arvioimaan sitä.

Oppimateriaalit

S. Salmenniemi & A. Rotkirch (toim.) (2008) Suhteiden Venäjä tai T. Vihavainen (2011) Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa.

Kirjallisuus

  • S. Salmenniemi & A. Rotkirch (toim.) (2008) Suhteiden Venäjä
  • T. Vihavainen (2011) Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde