VENS1300 Venäjän kulttuuri opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään venäläisen kulttuurin pääsuuntauksiin sekä niiden opettamiseen keskittyen didaktisiin ja oppimisteknologisiin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kurssi ja tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa
- jäsentää eri aikakausien kulttuurisia faktoja pedagogisesti mielekkäällä tavalla
- sisällyttää keskeisiä kulttuurisia suuntauksia edustavia kirjallisuuden, visuaalisen ja intellektuaalisen kulttuurin ja arjen kulttuurin elementtejä opetukseensa
- huomioida venäläisen kulttuurin monimuotoisuuden opetuksessaan
- tuntee venäläistä kulttuuria kriittisesti tarkastelevaa tutkimuskirjallisuutta. -

Kirjallisuus

  • Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. - СПб: КАРО. 2005.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde