URAA1010 Entrepreneurship in Action (2–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija työstää oppimistehtävän, jossa hän analysoi akateemista yrittäjyyskirjallisuutta hyödyntäen osallistumistaan esim. johonkin seuraavaan:

- uuden liiketoiminnan suunnittelu
- uuden liiketoiminnan käynnistäminen
- uuden liiketoiminnan pyörittäminen
- yrittäjyysaiheinen tapahtuma

Opintojakson vastuuopettaja arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä esitellyt "osallistumiskriteerit" sekä ohjeistaa relevantin akateemisen yrittäjyyskirjallisuuden valintaa.

Suoritustavat

Oppimistehtävä, jonka voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi.

Ajoitus: Kurssille voi ilmoittautua läpi koko lukuvuoden, mutta oppimistehtävät arvioidaan vain kaksi kertaa lukuvuodessa: 2. jakson ja 4. jakson lopussa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• analysoida osallistumistaan yrittäjyyteen / yrittäjyysaiheiseen tapahtumaan hyödyntäen akateemista yrittäjyyskirjallisuutta

Esitietojen kuvaus

Yrittäjyyden perustiedot & opiskelija on osallistumassa esim. johonkin seuraavista:

- uuden liiketoiminnan suunnittelu
- uuden liiketoiminnan käynnistäminen
- uuden liiketoiminnan pyörittäminen
- yrittäjyysaiheinen tapahtuma

Kirjallisuus

  • Oppimistehtävässä hyödynnettävä kirjallisuus tarkennetaan kurssille ilmoittauduttaessa. The literature will be specified once the student registers for the course.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde