TYOA5003 Työn ja työmarkkinoiden muutokset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan työn ja työelämän suhteiden muutokseen

Suoritustavat

Kirjallisuustentti

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kirjallisuuden tenttimistä.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työn sisällöllisen muutoksen sekä työelämän suhteiden keskeiset käsitteet, kehityksen ja nykytilan

Oppimateriaalit

Suoritetaan seuraavista teoksista molemmat:

Julkunen Raija (2008): Uuden työn paradoksit, JA

Sennet Richard (2002): Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta

Sekä yksi seuraavista:

Mustosmäki, Armi (2016): How bright are the Nordic lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective, TAI

Mannevuo, Mona (2015): Affektitehdas, TAI

Pyöriä, P. (toim.)(2017): Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde