TYOA5002 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit sekä työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden muutokset.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen. Luento ja kirja-/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää luento-osuuden ja kirjallisuuden tenttimistä.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet sekä keskeiset muutokset työelämässä niin työorganisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja kurssilla mainittu täydentävä materiaali.

Kirjallisuus

  • Edgell, Stephen (2012): The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. Sage.; ISBN: 978-1-84920-412-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde