TSAS5503 Maturiteetti (0 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluva maturiteetti kirjoitetaan pro gradu –tutkielmasta opiskelijan koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi). Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin kotimainen kieli, sovitaan maturiteetin kielestä pro gradu –tutkielman ohjaajan kanssa. Jos opiskelijan aiempaan tutkintoon on sisältynyt maturiteetti tai vastaava suoritus, ei maturiteetille suoriteta erillistä kielentarkistusta. Maturiteettisuoritus tulee aina tehdä erillisenä suorituksena valvotussa koetilanteessa.

Osaamistavoitteet

Maturiteetin kirjoittavan opiskelijan tulee osoittaa hänen perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde