TILS646 Ryhmittely-, luokittelu- ja regressiomenetelmiä (4–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisiä aineiston ryhmittelymenetelmiä ja niihin liittyvien tulosten validointia, keskeisiä luokittelumenetelmiä ja niiden tulosten validointia sekä muutamia jatkuvan vasteen ei-lineaarisia regressiomenetelmiä ajan salliessa. Kurssi painottuu aineiston analysointiin.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut
• ymmärtää ryhmittely- ja luokittelumenetelmien erot
• osaa keskeisiä ryhmittelymenetelmiä
• osaa keskeisiä luokittelumenetelmiä
• (osaa muutamia ei-lineaarisia regressiomenetelmiä)
• tuntee eri menetelmiin liittyviä validointitapoja
• pystyy analysoimaan aineistoja tilasto-ohjelmistoja käyttäen ja tulkitsemaan tuloksia

Esitietojen kuvaus

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, Monimuuttujamenetelmät,
Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde