TIES471 Reaaliaikainen renderöinti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Johdatus reaaliaikaiseen renderöintiin. Kurssi sopii valinnaiseksi syventäväksi opintojaksoksi ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan (Pelit ja pelillistäminen) ja sovelletun matematiikan maisterikoulutusohjelmaan. Kertausta: grafiikkaliukuhihna, transformaatiot, materiaalit, teksturointi. Modernin näytönohjaimen arkkitehtuuri, GPU liukuhihna ja varjostimet, kehittyneet varjostintekniikat, valaistus, kuvaperustaiset tekniikat, polygonitekniikat, kaarevat pinnat, näkymänhallinta, liukuhihnan optimointi, renderöinti VR-laseissa

Suoritustavat

Harjoitustyö ja Tentti.

Arviointiperusteet

Läsnäolo luennoilla ja ohjauksissa >= 70%
Harjoitustyön tekeminen ryhmässä
Vapaaehtoiset harjoitustehtävät, joista saa hyvitystä tenttiin.
Tentti

Tentti
Pisteet 23-24 Arvosana 5
Pisteet 20-22 Arvosana 4
Pisteet 17-19 Arvosana 3
Pisteet 14-16 Arvosana 2
Pisteet 12-13 Arvosana 1
Pisteet < 12 Arvosana 0

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää nykyisissä peleissä ja sovelluksissa käytettävien renderöintimenetelmien toiminnan myös laitteistoarkkitehtuurin näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet renderöintimenetelmien soveltamiseen eri sovelluksissa. Opiskelija saa käsityksen aiheeseen liittyvästä tämän hetken tutkimuksesta.

Esitietojen kuvaus

Ohjelmointi 2, Algoritmit 1 , 2, C++ ohjelmointitaito, Vektori- ja matriisilaskenta (esim. MATP152 tai MATP121), Trigonometria

Oppimateriaalit

Real-time rendering (3rd edition), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Nafy Hoffman.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde