TIES469 Pelit ja pelillisyys opetuksessa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään laajasti pelien ja pelillisyyden pedagogisia mahdollisuuksia. Aihealue kattaa oppimispelit, viihdepelit opetuskäytössä ja erilaiset pelilliset sovellukset ja menetelmät opetuksessa. Kurssilla perehdytään teemaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta huomioiden erilaiset tavoitteet ja kontekstit (esim. eri koulutusasteet).

Suoritustavat

3 op: osallistuminen kurssitapaamisiin ja oppimispäiväkirja/essee
4 - 5 op: osallistuminen kurssitapaamisiin ja projekti

Projekti voi olla suuntautunut tutkimuksen tai suunnitteluun. Suunnitteluprojektia suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on jo pelisuunnittelun opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
* ymmärtää pelien ja pelillisten menetelmien pedagogisia mahdollisuuksia erilaisissa konteksteissa
* tuntee pelien ja pelillisten menetelmien käyttöön opetuksessa liittyvää tutkimusta
* osaa arvioida pelillisten menetelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa

Esitietojen kuvaus

Suositeltavia esitietoja ovat pedagogiset opinnot tai pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opinnot.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde