THIS114 Talouden kriisit (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään taloudellisten kriisien historiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti.
Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan talouden kriisien opiskelija ymmärtää:

- miksi ja miten talouden kriisit syntyvät ja loppuvat
- talouden suhdannevaihtelut makro- ja mikrotasoilla.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Kirjallisuus

  • Boserup, Ester, Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure (1965)
  • Kindleberger, Charles P., Manias, panics, and crashes (2000)
  • Diamond, Jared, Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä (2. painos 2007)
  • Oliver, Michael J., Aldcroft, Derek H. (eds), Economic Disasters of the Twentieth Century (2007)
  • Ward-Perkins, Bryan, The Fall of Rome (2005)
  • Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (2014)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde