THIS112 Liiketoimintahistoria (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään liiketoimintahistoriaan, erityisesti 1900-luvun suuryritysten kannalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan liiketoimintahistoriaan opiskelija

- osaa selittää 1900-luvun suuryritysten toimintamallien ja toimijoiden kehitystä
- pystyy analysoimaan talouselämän eri alojen kilpailua ja murroskausia.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Kirjallisuus

  • Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (3rd pr., 1994)
  • Neal, Larry, Williamson, Jeffrey, The Cambridge History of Capitalism (Volume 1) (2014)
  • Allen, Douglas W., The institutional revolution: Measurement and the economic emergence of the modern world. (2011)
  • Jones, Geoffrey, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-First Century (2005)
  • Landes, David S., Mokyr, Joel, Baumol William J. (eds), The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (2010)
  • Cassis, Youssef, Big business. The European experience in the twentieth century (1997)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde