THIS111 Hyvinvointi ja elintaso (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään hyvinvoinnin ja elintason historiaan taloushistorian näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan hyvinvoinnin ja elintason historiaan opiskelija

- osaa arvioida taloudellisen kasvun ja kulutuksen vaihteluja
- pystyy vertailemaan hyvinvointiin, terveyteen ja väestömuutoksiin vaikuttaneita tekijöitä taloushistorian näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Kirjantenttinä suorittaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Kirjallisuus

  • Ravallion, Martin, Economics of Poverty. History, Measurement and Policy. Oxford: Oxford University Press. (2016)
  • Steckel, Richard H., Floud, Roderick, Health and welfare during industralization (1997)
  • Bengtsson Allen R.T. & Dribe, Martin (eds.), Living Standards in the Past: New Perspectives on Wellbeing in Asia and Europe (2005)
  • Floud, Roderick, Fogel, Robert W., Harris, Bernard and Hong, Sok Chul, The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. (2011)
  • Broadberry, Stephen, Campbell, Bruce, M.S., Klein, Alexander, Overton, Mark and van Leeuwen, Bas, British Economic Growth 1270-1870. (2005)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde