THIS001 Menetelmäopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään taloushistoriassa käytettäviin menetelmiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaaria ja sen aikana.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

- tuntee hyvin taloushistorian analyyttiset lähestymistavat
- osaa tulkita pitkän aikavälin taloudellisten muutosten selitysmalleja
- ymmärtää taloushistorian oppihistorialliset juuret suhteessa käytettyihin menetelmiin
- on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan ja kykenee muodostamaan mielenkiintoisen ja uskottavan argumentin.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op. Osan opintojaksosta voi suorittaa myös kontaktiopetuksena, jolloin jäljelle jäävän opintopistemäärän voi tehdä kirjatenttinä tai esseenä.

Kirjallisuus

  • Fogel, Robert W., Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History (1964).
  • David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. (1969)
  • Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread (1966)
  • North, Douglass, Institutions, institutional change and economic performance (2002)
  • North, Douglass & Thomas, Robert Paul, The Rise of the Western World: A New Economic History (1976)
  • Fogel, Robert & Engerman, Stanley, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (1974)
  • Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. (1962)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde