TAIA210 Kulttuurintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kulttuurintutkimuksen historia, nykysuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Painotus on nykykulttuurin tutkimuksessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Suoritustavat avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Arviointiperusteet avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata kulttuurintutkimuksen historiallista taustaa, nykysuuntauksia ja teorioita. Hän tuntee kulttuurintutkimuksen yleisiä kysymyksenasetteluja, menetelmällisiä lähtökohtia ja käytännön tutkimusta. Opiskelijalle muodostuu käsitys erityisesti nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta sekä kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Oppimateriaalit

Kirjatentissä valitaan yksi teos jokaisesta kohdasta: a) Yleisesityksiä b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä ja c) Tutkimuksia.

a) Yleisesityksiä
Lehtonen: Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia
Hall: Kulttuurin ja politiikan murroksia

b) Lähestymistapoja, menetelmiä, erityiskysymyksiä
Kellner: Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Post-Modern (suom. Mediakulttuuri)
Lehtonen: Merkitysten maailma
Pickering (toim.): Research Methods for Cultural Studies
Vainikkala & Mikkola (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa

c) Tutkimuksia
Dyer: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa
Jokinen (toim.): Yhdestä puusta. Maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa
Karkulehto: Seksin mediamarkkinat
Koivunen ym. (toim.): Populaarin lumo. Mediat ja arki
Kuortti ym. (toim.): Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi
Löytty (toim.): Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen
Mäyrä: An introduction to game studies. Games in culture
Skeggs: Class, Self, Culture (suom. Elävä luokka)

tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava kulttuurintutkimuksellinen tutkimusmonografia tai -antologia.

Kirjallisuus

 • Vainikkala, Erkki ; Mikkola, Henna (toim.): Nykyaika kulttuurintutkimuksessa; ISBN: 978-951-39-2581-9
 • Pickering, Michael: Research methods for cultural studies; ISBN: 9780748631193
 • Hall, Stuart: Kulttuurin ja politiikan murroksia; ISBN: 951-9066-46-2
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma : kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia; ISBN: 951-768-007-4
 • Lehtonen, Mikko: Maa-ilma : materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia; ISBN: 978-951-768-437-8
 • Kuortti, Joel ; Lehtonen, Mikko ; Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet : keskustat, periferiat ja Suomi; ISBN: 978-952-495-014-5
 • Kellner, Douglas: Media culture : cultural studies, identity, and politics between the modern and the postmodern (suom. Mediakulttuuri); ISBN: 0-415-10569-2
 • Mäyrä, Frans: An introduction to game studies : games in culture; ISBN: 1-4129-3445-1
 • Koivunen, Anu ; Paasonen, Susanna ; Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo - mediat ja arki; ISBN: 951-29-1793-9
 • Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat; ISBN: 978-952-495-190-6
 • Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä : tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen; ISBN: 951-662-950-4
 • Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta : maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa; ISBN: 951-44-5559-2
 • Dyer, Richard: Älä katso! : seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa; ISBN: 951-768-093-7
 • Skeggs, Beverley: Class, self, culture (suom. Elävä luokka); ISBN: 978-951-768-306-7

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde