SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2 (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Viittomakielisen ryhmäkeskustelun sääntöihin tutustuminen ja näiden taitojen kehittäminen. Tutustutaan kielistudion käyttöön ja sen tuomiin hyötyihin. Opitaan tuottamaan pitkähkö rakenteellinen teksti, joka noudattaa akateemisia konventioita. Käytetään hyödyksi videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman viittomisen kehittämiseksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- osaa tuottaa pitkähkön rakenteellisesti korrektin tekstin (esim. viittomajärjestys, tekstin sidostaminen) suomalaisella viittomakielellä ja varioida sitä erilaisille kohderyhmille
- osaa kehittää omaa viittomistaan annetun palautteen perusteella
- pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallis-tumaan siihen aktiivisesti sekä ymmärtää ryhmäkeskustelun säännöt ja konventiot
- on aktiivinen viittomavarastonsa laajentamisessa ja tietää keinot tähän.
- osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman viittomisen analysoimiseen ja kehittämiseen

Esitietojen kuvaus

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde