SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen rakenteeseen analysoimalla erilaisia viitottuja tekstejä. Opiskelija saa valmiudet ja taidot käyttää ELAN -ohjelmaa analyysin apuna.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- osaa tarkastella muiden ja omaa viittomista kielen eri tasoilla
- osaa hyödyntää kielentutkimuksen käsitteistöä analysoidessaan viittomista
- osaa hyödyntää viittomisestaan saatua palautetta
- osaa käyttää ELAN-ohjelmaa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde