SVKP1033 Kuurojen historia (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuurojen, viittomakielisten ja suomalaisen / suomenruotsalaisen viittomakielen historiaan ja tärkeimpiin käänteisiin. Tutustutaan myös merkittäviin suomalaisiin henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet kuurojen yhteisöön.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi 85%
- Kontaktiopetukseen liitettävät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- tuntee Suomen kuurojen historian merkittävimmät tapahtumat
- ymmärtää millainen merkitys kuurojen historian tapahtumilla on ollut tämän päivän kuurojen yhteisöön
- ymmärtää järjestötoiminnan merkityksen historian valossa
- tietää Suomen kuurojen yhteisölle merkittäviä henkilöitä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde