SVKP1002 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen 2 (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tiedonhankinnan perusteisiin ja oman alan tieteellisiin painettuihin ja verkkolehtiin sekä opetellaan tekemään tiedonhakua ja arvioimaan lähteitä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 85%) sekä opetukseen liittyvä dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee tiedonhankinnan perusteet
- tietää oman alansa sekä painetut että verkko lehdet
- osaa hakea tietoa valitsemastaan teemasta
- osaa arvioida lähteitä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde