STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Aloitusseminaarissa käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina, pohditaan omaa suuntautumista ja tehdään asiakastapausharjoituksia. Tämän jälkeen opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan. Opiskelija laatii tutustumisjaksosta kirjallisen esseen, joka esitellään seminaarityöskentelyn aikana.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja kirjallinen tehtävä.

Avoin yliopisto:
Kontaktiopetus (verkko-opetus), työssäoppimisjakso (10 työpäivää) ja kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä kirjallisen työn perusteella

Avoin yliopisto:
Arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä kirjallisen työn perusteella

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan teoreettis-empiirisen esseen havaintojensa pohjalta.

Lisätietoja

Sosiaalityön perusopintoja muuna kuin tutkinto-opiskelijana suorittava, suorittaa Sosiaalityön käytännöt I -jakson samalla tavalla kuin sosiaalityön omat tutkinto-opiskelijatkin.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde