SKIS504 Sukukielet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viro, eesti, suomi, unkari
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

suomen sukukielen kurssi

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- kurssi kontaktiopetuksena

Itsenäinen työskentely:
- itsenäinen opiskelu

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen työskentely:
- aktiivinen osallistuminen
- kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus TAI muu dokumentoitu työ
Itsenäinen työskentely:
- tenttisuoritus TAI dokumentoitu työ

Osaamistavoitteet

•on perehtynyt jonkin suomen sukukielen, esimerkiksi viron, unkarin tai karjalan, rakenteeseen ja sanastoon ja kielen puhujien kulttuuriin
•ymmärtää kyseisen sukukielen aseman uralilaisten kielten joukossa
•osaa käyttää kyseisellä kielellä kirjoitettuja lähteitä ja osallistua sillä käytävään keskusteluun

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde