SKIS203 Kielen normit ja normittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kirjoittamalla essee annetun kirjallisuuden pohjalta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely:
- Kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (essee).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
•osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan
•ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen
•osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde