SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi annetaan teksteistä palautetta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, opintopiiri & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•ymmärtää kielenhuollon periaatteet ja normien sopimuksellisen luonteen
•tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot
•tuntee tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot ja osaa etsiä niistä ratkaisuja
•osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
•osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
•tietää, että kielen muutokset tuottavat uusia kielenhuollollisia ongelmia, jotka edellyttävät ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde