SAXS2002 Kääntämisen rooli yhteiskunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kääntäjien sekä muiden kulttuurien välittämiseen osallistuvien toimijoiden, kuten kustantamojen, agentuurien ym., toimintaan. Pohditaan käännöstoiminnan ammattimaistumista ja institutionaalistumista esim. tieteiden ja taiteiden leviämisen yhteydessä. Näihin näkökulmiin liittyen perehdytään myös kulttuurienvälisen reseptiotutkimuksen perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Kirjallinen essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-osaa soveltaa opittua kulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja analyysiin kulttuurin eri osa-alueilla
-ymmärtää kääntämisen ja siihen liittyvien instituutioiden merkityksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä
-tunnistaa stereotypioita ja ennakkoluuloja
-osaa analysoida erilaisia ammatillisia ja arkisia vuorovaikutustilanteita, joissa vaaditaan kykyä hahmottaa monikielisiä kohtaamisia
-tunnistaa mahdolliset piilossa olevat valtasuhteet.

Kirjallisuus

  • Bachmann-Medick, Doris: Kultur als Text. 2004; ISBN: x
  • Neuhaus, Stefan: Literaturvermittlung.2009 (osittain). Muuta kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.; ISBN: x
  • Chiellino, Carmine: Interkulturelle Literatur in Deutschland: ein Handbuch. 2000 (osittain).; ISBN: x

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde