SAXS2001 Kääntäminen äidinkieleen, saksa-suomi (3–6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Eri tekstilajien käännösharjoituksia. Lopputyönään jokainen opiskelija kääntää kuviteltuna käännöstoimeksiantona saksasta suomeen aineopintojen tasolla noin sivun mittaisen yleiskielisen tekstin, syventävien opintojen tasolla noin kaksisivuisen tekstin, joka edustaa jotakin erikoisalaa. Opiskelija laatii myös oppimispäiväkirjan, jossa hän analysoi toimeksiantoa, lähtötekstiä, omaa käännösprosessiaan ja valmista käännöstään. Jokainen opiskelija analysoi toisen opiskelijan käännöksen ja laatii analyysista raportin parannusehdotuksineen ja perusteluineen. Käännökset käsitellään suullisesti yhteisissä istunnoissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja kirjallinen työ.

Arviointiperusteet

Käännös, oppimispäiväkirja, analyysiraportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-pystyy toteuttamaan itsenäisesti käännöstoimeksiannon saksasta suomeen
-osaa analysoida tieteellisin menetelmin sekä omaa käännöstään että muiden käännöksiä sekä käydä keskustelua käännösten pohjalta.

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa aineopintotasolla 3 op:n laajuisena tai syventävien opintojen tasolla 5-6 op:n laajuisena. Kurssi on aineopintotasolla vaihtoehtoinen kurssin SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde