SAXS1070 Lukioyhteistyön kehittämisprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla toteutetaan opiskelijaprojekti, jossa kehitetään ja laajennetaan yhteistyössä lukion saksanopettajien ja opiskelijoiden kanssa lukio-opiskelijoille tarjottavaa, saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opintoihin orientoivaa opintojaksoa Deutsch für die Zukunft.

Suoritustavat

Projektitiimin tapaamiset, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, osatehtävien hyväksytty suoritus

Osaamistavoitteet

Projektikurssin suoritettuaan opiskelija
• opiskelijalla on kokemusta uudenlaisen opintokokonaisuuden arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä sekä projektinhallinnasta monitahoisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Oppimateriaalit

Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde