SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla syvennetään kirjallisen viestinnän taitoja saksan kielellä sekä kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen (väh. 80 %), kirjalliset harjoitustehtävät + kaksi tenttiä. Vaihtoehtona tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointiperusteet

Arvosana perustuu kahteen tunnilla laadittavaan tekstiin (80 %) ja yhteen itsenäisesti valittuun ja työstettyyn tekstiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia vaativiakin kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta,
- osaa soveltaa oppimiaan rakenteita, sanastoa, rekisteriä ja tyyliseikkoja, teksteissä, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja/tai edustavat erityisalojen tekstejä,
- osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja kriittisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja ja hyödyntää muita lähteitä.

Esitietojen kuvaus

Tekstitaidot suomi-saksa I

Oppimateriaalit

Jaetaan tunnilla, lisäksi löytyvät Optimasta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde