RKMP081 Erikoiskurssi (2–3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Sisältö luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät / tentti.

Arviointiperusteet

Arviointi luennoitsijan tai tentaattorin painotusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde