RKMP040 Kulttuurienvälinen viestintä (2–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi.

Osaamistavoitteet

Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- ymmärtävän monikulttuurisen viestinnän ilmiöitä
- tuntevan ranskalaista tapakulttuuria
- pystyvän toimimaan monikielisissä ryhmissä
- ymmärtävän ja arvostavan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde