RFIA022 Kontrastiiviset tekstitaidot (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla luetaan, kommentoidaan ja käännetään vaikeahkoja ranskankielisiä tekstejä. Aktiivinen osallistuminen kurssille. Yksilö- ja ryhmä­työtä. Niiden opiskelijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi, on neuvotel­tava kurssin suoritustavasta opettajan kanssa ennen kurssille ilmoittautumista.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- suomen kielen taito
- kriittinen medialukutaito
- kirjallisen viestinnän taidot
- ryhmätyötaidot

Suoritustavat

Aktiivisen osallistumisen ja harjoituksien perusteella.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjen harjoitusten/tehtävien tuloksiin, josta lasketaan keskiarvo.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tulkita erityyppisiä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä
- osaa tulkita tekstejä laajemmin kokonaisuuden ja kulttuurisidonnaisuuksien yms. valossa
- kykenee ilmaisemaan itseään vivahteikkaalla suomen kielellä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde