OKSP1050 Tuoteprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kokonainen käsityö, tuotesuunnittelu, projektin dokumentointi, tuotteen laadun analysointi

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla

Osaamistavoitteet

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Esitietojen kuvaus

Monimateriaalisuus käsityössä –kurssi

Oppimateriaalit

Erikseen sovittavat oppimateriaalit

Kirjallisuus

  • Erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde