LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoimen tiedon keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusta. Aineistonhallinnalla tarkoitetaan, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto on luotu, tallennettu ja järjestetty luotettavasti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrotaan, miten aineistoja hallinnoidaan ja miten jatkokäyttö mahdollistetaan. Tutkimusaineistojen avaaminen tukee vastuullisen tieteen tavoitteita, mutta tutkijan on tunnistettava lainsäädännölliset rajoitteet, milloin aineistoa ei voi avata, ja kyettävä perustelemaan tämä tutkimuseettisistä lähtökohdista käsin.

Opintojakson sisältö, osaamistavoitteet ym. täsmentyvät kevään aikana.

Osaamistavoitteet

-

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus