LATP021 Antiikin mytologia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen Antiikin mytologiaan.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy kertomaan antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja mytologisten henkilöiden kohtalot,
- tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa ja taiteessa.

Kirjallisuus

  • LINDSKOG, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja, tai BELLINGHAM, Kreikan mytologia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde