LATP020 Johdatus antiikin kulttuuriin (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen antiikin kulttuurin eri aloihin.

Suoritustavat

Kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee antiikin kulttuurin eri aloja,
- osaa selittää antiikin yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. Rooman hallinto ja virkamiesjärjestelmä eri aikoina, koulutus, teatteri, aatemaailma),
- ymmärtää latinan käyttöä ja antiikin kulttuurin merkitystä myöhempinä aikoina.

Kirjallisuus

  • Kreikkaa ja Roomaa koskevat osat teoksesta DE BLOIS, An introduction to the Ancient world (myös saksaksi), tai KALLELA-OKSALA-PAANANEN-PALMÉN, Antiikin kulttuuriperintö (Ad fontes).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde