KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahan kysyntä ja korkojen määräytyminen.
Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita sekä rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi 3. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kirjatentti: syyslukukausi
Book exam: academic year

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:
-kuvailemaan, mitkä ovat rahoitusmarkkinoiden tehtävät kansantaloudessa ja kuinka rahoitusinstituutiot toimivat
-selittämään, mitä raha on, mitkä ovat rahan tehtävät ja kuinka korot käyttäytyvät
-esittämään, miten rahan kysyntä ja tarjonta määräytyvät

Lisätietoja

Ajoitus: 1. (tai 2.) opintovuosi

Esitietojen kuvaus

Suositellaan kurssin KTTP2110 Taloustieteen peruskurssin suorittamista

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään (soveltuvin osin) teosta: Mishkin, F.S., Matthews, K. ja Giuliodori, M., 2013. The economics of money, banking and financial markets, European edition, 1st edition.
Luentokalvot.

Kirjallisuus

  • Mishkin, F.S., Matthews, K. ja Giuliodori, M., 2013. The economics of money, banking and financial markets, European edition, 1st edition, Pearson Education Limited.; ISBN: 9780273731801

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde