KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Kouluvalinta, segregaatio, luokkakoko, opettajien työmarkkinat.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, Kevätlukukausi, jakso 4. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
- analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
- käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin

Lisätietoja

Ei esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu sekä koulutuskysymyksistä kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille että koulujärjestelmään liittyvistä taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneille kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Koulutuksen taloustieteestä ei ole modernia oppikirjaa. Kurssimateriaali jaetaan luennolla. Materiaali koostuu sekä luentomonisteesta että artikkeleista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde