KTTP3110 Julkistalouden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, hyvinvoinnin taloustieteen perusteet, julkisen sektorin mikrotaloudelliset kysymykset, tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet kansantaloudessa, julkisten menojen määräytyminen ja rakenne, verotuksen peruskysymykset, positiivinen ja normatiivinen veroteoria, Suomen julkisen sektorin kehitys ja merkitys kansantaloudessa.

Suoritustavat

JSBE:
Kontaktiopetuskurssi, Syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kirjatentti: kevätlukukausi
Book exam: Academic year

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
analysoida hyvinvoinnin taloustieteen kysymyksiä
arvioida julkisen sektorin toimintaa, tavoitteita ja vaikutusmahdollisuuksia kansantalouden kokonaisuudessa
selittää julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä
arvioida verotuksen vaikutuksia ja kohtaantoa
selittää Suomen julkisen sektorin kehitystä ja merkitystä kansantaloudessa

Esitietojen kuvaus

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi

Oppimateriaalit

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde